CASTELLANO / ENGLISH

Trátase da última das capelas do deambulatorio da Catedral. A Capela do Santísimo Sacramento é coñecida popularmente como a Capela da Virxe Inglesa. O espazo que ocupa esta capela é froito das modificacións que se produciron na antiga capela da Magdalena, das obras do claustro e do deambulatorio. Establécese como o resto da ábsida dunha capela que tiña o seu acceso polo claustro. A capela está pechada por un enreixado de ferro renacentista con cunchas de Santiago, cabezas de anxo, escudos e os retratos dos fundadores. Esta capela foi cedida no século XV pola familia Osorio. No seu interior hai un pequeno retablo con tecido florido moderno. Trátase dun sagrario cun Cristo labrado, ambos do século XVIII. Á dereita do sagrario, sobre unha peaña de pedra, atópase a imaxe que popularmente bautiza esta antiga capela da Magdalena, a famosa Virxe Inglesa. Esta fermosa escultura gótica de estilo tudoriano foi traída ao porto de Ferrol por mariñeiros ingleses.

Posteriormente, foi comprada polo clérigo Alonso de Mourelle, que lla regalou a esta catedral en 1555. A imaxe de «Nosa Señora a Grande», como se denominou nun principio, presidiu o altar do trascoro ata 1966.

Cesta de compras